Vi måste få bukt med den skadliga invandringen

Vi måste få bukt med den skadliga invandringen

I slutet av juli avlägsnades de grönas lagstiftningssekreterare Aino Pennanen från Finnairs plan av polisen, då hon utan att veta grunden hindrade planets avgång när hon motsatte sig avvisningen av en invandrare som blivit nekad asyl. De grönas ordförande Touko Aalto försvarade Pennanens opinionsyttring och kallade åtagandet för modig medborgaraktivism. Även de gröna borde komma ihåg, att det finska samhället och dess aktiviteter styrs av lagen. Alla som bor i Finland måste efterfölja Finlands lagar. Många finländare är rädda för sin egen och anhörigas säkerhet, när man inte får de som nekats asyl ut ur landet, men de kan inte heller själv börja föra asylsökande över gränsen. Lagen är lagen, och den ska alla efterfölja.

Den skadliga invandringen orsakar ständigt mera kostnader för det finska samhället. För tillfället är systemet så vanvettigt, att asylsökande t.o.m. hålls flera år nyttolösa på mottagningscentralerna. Skattepengarna går åt till de sysslolösas boende och matkostnader, och situationen belastar även allvarligt de asylsökandes mentala hälsa. Samhällets tillgångar ska inte styras till de invandrares börsar, som tränger sig in i landet, utan till att man får mera resurser för behandlingen av ansökningar, varvid besluten om asylsökningarna fås snabbare gjorda. De som fått nekande beslut ska även omedelbart fås ut från Finland.

I våra skolor och inom hälsovården stramas användningen av pengar åt hela tiden. Den finska staten ska trygga ett bra och tryggt hemland åt finländarna, och inte orsaka att människorna hamnar i nöd på grund av att det ständigt väller in nya invandrare i landet. Vårt land blir hela tiden mera skuldsatt, och man får inte ekonomin och människornas välmående i skick med att den skadliga invandringen orsakar skattebetalarna en räkning på hundra miljoner euro endast av kostnaderna för mottagningscentralerna. Hur många par skyddshandskar åt vårdarna och blöjor åt åldringarna skulle man få för samma pengar? Hur många mögelskolor skulle bli renoverade om pengarna skulle användas på rätt sätt?

Misslyckandet med invandringen och integreringen orsakar Finland allvarliga problem, och nuvarande situation kan inte längre fortgå. När Fpa eller mottagningscentralen betalar, så är det du som betalar.

Micael Westerholm
Korsholm
Riksdagsvalskandidat
Sannfinländarna

admin