VALTUUSTOALOITE 21.9.2017

VALTUUSTOALOITE 21.9.2017

Tuovilan-sillan kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Mustasaaren Tuovilan kivisillan molemmilla puolella on kautta aikojen ollut kova liikenne. Vaikka Tuovilantiellä on laskettu nopeus rajoitus 50 km/h niin harva niin hiljaa siinä ajaa. Liikenne on todella vilkas ja ihmisiä liikkuu risteyksessä paljon, varsinkin lapsia, koska molemmin puolin siltaa on koulut. Helsingbyn ja Tuovilan välinen kevyenliikenteen väylät tulisivat olla nykyistä turvallisempia. Me allekirjoittaneet vaadimme että Mustasaaren kunta aloittaa ELY-keskuksen kanssa neuvottelut pikaisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Tuovilan sillan molemmin puolin.
Liitteenä myös ”kuntalaisaloite” samasta aiheesta johon on allekirjoittanut 222 Mustasaaren kuntalaista.

Fullmäktigemotion:
Förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken vid Toby stenbro.
På båda sidor om Toby stenbro i Korsholm har det genom tiderna varit mycket trafik. Trots att hastighetsgränsen på Tobyvägen har sänkts till 50 km/h så är det få som kör så sakta där. Trafiken är verkligen livlig och mycket människor rör sig i korsningen, framför allt barn, eftersom det finns skolor på båda sidorna om bron. De lätta trafiklederna mellan Helsingby och Toby borde vara säkrare än för närvarande.
Vi undertecknade kräver att Korsholms kommun med det snaraste påbörjar diskussioner med NTM-centralen angående förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken på båda sidor om Toby stenbro.
Som bilaga även en ”kommuninvånarmotion” som berör samma ärende, motionen har 222 Korsholmsbor skrivit under.

Mustasaari/ Korsholm 21.09.2017

Micael Westerholm PS / SF

admin