Våldtäktsdomarna måste skärpas

Våldtäktsdomarna måste skärpas

I Finland lämnar många brottsanmälan om våldtäkt ogjord. Den som blir våldtagen skuldbeläggs ofta ogrundat, och även straffen som de skyldiga får är skamligt små jämfört med gärningens skadliga inverkan.

Utlänningars andel i våldtäkterna har gett upphov till mycket diskussioner. Jag motsätter mig invandring från sådana kulturer, där man inte värderar kvinnornas och barnens rättigheter. Ifall en asylsökande gör sig skyldig till sexualbrott under asylansökningsprocessen, så borde behandlingen av ansökan avbrytas omedelbart och personen utvisas ur landet. Våldtäkt är en straffbar våldsgärning även inom äktenskapet.

Alla har rätt till sexuell självbestämmanderätt och fysisk integritet. En våldtäkt är aldrig offrets fel, utan ansvaret hör alltid till gärningsmannen. Det bör ges märkbart strängare straff för våldtäkter och domarna bör vara ovillkorliga. Samhället bör även stöda resurserna för de organisationer som ger stöd, för mängden våldtagna som söker hjälp håller på att öka.

Micael Westerholm

Korsholm

Riksdagsvalskandidat

Sannfinländarna rp

admin