Nu blev det för mycket SFP

Nu blev det för mycket SFP

Kvällsskolan i december, som hör ihop med Korsholms kommunfullmäktiges kommunförbund, var en verklig bottennotering.
SFP använde tiden till att klaga över partiets och svenska språkets ställning i den nya kommunen.

Efter ett par timmars klagande fick Sannfinländarna och Korsholms finskspråkiga kommunalorganisations representanter nog, och vi marscherade ut. Fullmäktigemötena ska användas för behandlande av kommunens och kommuninvånarnas ärenden, inte för ett partis gråtkväden.

Morgonkaffet sprutade ut över tangentbordet, när jag läste nyheten om SFP-ungas ide om att öka antalet kvotflyktingar på grund av Finlands globala ansvar. Mängden skulle stiga från nuvarande 750 till femtusen.

SFP:s framstöt är fruktansvärd. Vi måste idka en ansvarsfull politik och lyfta upp Finland ur träsket, inte driva vårt land till samma kaotiska situation som till exempel Sverige, där man redan lider av en mycket misslyckad invandringspolitik.

Vi måste idka en ansvarsfull politik, inte driva vårt land till samma kaotiska situation som till exempel Sverige.

Varför erbjuder vårt land gratis hälsovård även åt dem som fått nekande asylbeslut, som man borde få ut ur landet? Varför skulle vi frakta mera flyktingar med flygplan till Finland, då det är svårt att att integrera de tidigare i den finska kulturen?

Enligt inrikesministeriets tidigare beräkningar kostar en asylsökare cirka 16 500 euro per år. Hela invandringspaketet inklusive hälsovård, tolkar och andra tjänster kostar redan miljarder euron för Finland. Ifall man räknar SFP:s ökande mängd kvotflyktingar med samma årskostnader, skulle tilläggsprislappen vara på över 70 miljoner euro. Vem betalar detta?

Situationen är ohållbar även därför att det för tillfället finns flera hundra människor i vårt land, som misstänks ha kopplingar till terrorism. Antalet har ökat under senaste åren, och skyddspolisen anser det vara sannolikt, att nätverken som stöder terrorism värvar fler anhängare.

Det är bara några månader kvar till riksdagsvalet. Följ med i nyheterna hurdana oroligheter och våldsamheter som pågår som bäst på andra ställen i Europa. Vårt land befinner sig i en situation, som präglas av ekonomiskt elände, hungrande familjer, svag sysselsättning och ojämlikhet bland människorna.

Ansvarslös invandringspolitik gör situationen än värre. Hur många fler våldsdåd behövs i Finland, för att riksdagen och regeringen ska börja korrigera de skador de orsakat och börja arbeta för landets säkerhet?

MICAEL WESTERHOLM
(SANNF.)
KORSHOLM

admin