Åldringarnas vårdpengar strömmar till skatteparadisen

Åldringarnas vårdpengar strömmar till skatteparadisen

Under januari hard det framkommit allvarliga problem förknippade med åldringsvården. För att rädda situationen ledde familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ett två timmar långt arbetsmöte med grupper från vårdbranschen. Slutresultatet var en 25 punkters lista över saker, som företagen skenheligt lovade förbinda sig till.

Enligt Esperi Cares ställföreträdande verkställande direktör Heini Pirttijärvi, som deltog i mötet, har man lärt sig av problemen, och företaget kommer i fortsättningen att satsa på kvalitet och personal mera än hittills. Utlåtandet är verkligen icke-trovärdigt, eftersom företagets verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni, som sagt upp sig, endast ett par dagar tidigare förklarade, hur tyngdpunkten på arbetet varit på tillväxten och lönsamheten. Problemen kommer garanterat att fortsätta, eftersom ett företag som Esperi Care borde göra en helomvändning gällande sin businessverksamhet, för att man skall kunna satsa tillräckligt mycket på klienterna och personalen.

Icke-trovärdigheten intensifieras av att enligt Finnwatch ser största delen av Esperi Cares ägande ut att finnas i en fond i ett skatteparadis. De nu avslöjade problemen och försummelserna är endast toppen av isberget gällande vad multinationella företag och fräckt rafsande av pengar gör åt människornas hälsa och välmående. Man måste omedelbart få bättre övervakning och även hårdare sanktioner på vårdhemmen, ifall ett företag försummar sina uppgifter och smiter ifrån sitt ansvar.

Nu när riksdagsvalet närmar sig är det skäl för media att utreda nuvarande riksdagsledamöter och riksdagsvalskandidaternas nätverk till företag inom sote-branschen. En försmak av förvånande kopplingar fick vi redan för ett par år sedan, då EU-parlamentariker Miapetra Kumpula-Natris make hittades sittande i Luona Oy:s styrelse, som bedriver mottagningscentralsverksamhet. Nu har det förutom inom åldringsvården dessutom framkommit allvarliga problem vid daghem i Helsingfors. Samlingspartiets politiker Heidi Ruhala som har bedrivit verksamhet med olovliga daghem är enligt Iltalehti kompis med en samlingspartipolitiker som är ansvarig för Helsingfors daghem.

Sote-företagens kulisser måste fås genomskinliga, så att sådant här spel tar slut. Endast genom att rösta kan du påverka på att inte en enda skurk längre kommer med i politiken. Vi har alla bara ett liv, och målsättningen med hälso- och välmåendeservicen får inte vara vinstmaximering och uppnående av egna förmåner.

Micael Westerholm (sannf.)
Riksdagsvalskandidat
Korsholm

 

admin