Arkisto Arkiv helmikuu 2019

Åldringarnas vårdpengar strömmar till skatteparadisen

Under januari hard det framkommit allvarliga problem förknippade med åldringsvården. För att rädda situationen ledde familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ett två timmar långt arbetsmöte med grupper från vårdbranschen. Slutresultatet var en 25 punkters lista över saker, som företagen skenheligt lovade förbinda sig till.

Enligt Esperi Cares ställföreträdande verkställande direktör Heini Pirttijärvi, som deltog i mötet, har man lärt sig av problemen, och företaget kommer i fortsättningen att satsa på kvalitet och personal mera än hittills. Utlåtandet är verkligen icke-trovärdigt, eftersom företagets verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni, som sagt upp sig, endast ett par dagar tidigare förklarade, hur tyngdpunkten på arbetet varit på tillväxten och lönsamheten. Problemen kommer garanterat att fortsätta, eftersom ett företag som Esperi Care borde göra en helomvändning gällande sin businessverksamhet, för att man skall kunna satsa tillräckligt mycket på klienterna och personalen.

Icke-trovärdigheten intensifieras av att enligt Finnwatch ser största delen av Esperi Cares ägande ut att finnas i en fond i ett skatteparadis. De nu avslöjade problemen och försummelserna är endast toppen av isberget gällande vad multinationella företag och fräckt rafsande av pengar gör åt människornas hälsa och välmående. Man måste omedelbart få bättre övervakning och även hårdare sanktioner på vårdhemmen, ifall ett företag försummar sina uppgifter och smiter ifrån sitt ansvar.

Nu när riksdagsvalet närmar sig är det skäl för media att utreda nuvarande riksdagsledamöter och riksdagsvalskandidaternas nätverk till företag inom sote-branschen. En försmak av förvånande kopplingar fick vi redan för ett par år sedan, då EU-parlamentariker Miapetra Kumpula-Natris make hittades sittande i Luona Oy:s styrelse, som bedriver mottagningscentralsverksamhet. Nu har det förutom inom åldringsvården dessutom framkommit allvarliga problem vid daghem i Helsingfors. Samlingspartiets politiker Heidi Ruhala som har bedrivit verksamhet med olovliga daghem är enligt Iltalehti kompis med en samlingspartipolitiker som är ansvarig för Helsingfors daghem.

Sote-företagens kulisser måste fås genomskinliga, så att sådant här spel tar slut. Endast genom att rösta kan du påverka på att inte en enda skurk längre kommer med i politiken. Vi har alla bara ett liv, och målsättningen med hälso- och välmåendeservicen får inte vara vinstmaximering och uppnående av egna förmåner.

Micael Westerholm (sannf.)
Riksdagsvalskandidat
Korsholm

 

Ikäihmisten hoitorahat virtaavat veroparatiiseihin

Tammikuun aikana on tullut ilmi vakavia ikäihmisten hoitoon liittyviä ongelmia. Tilanteen pelastamiseksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko johti kaksituntisen työkokouksen hoitoalan tahojen kanssa. Lopputuloksena oli naurettava 25 kohdan lista asioita, joihin yritykset lupasivat tekopyhästi sitoutua.

Kokouksessa istuneen Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärven mukaan ongelmista on otettu opiksi, ja yritys tulee jatkossa panostamaan laatuun ja henkilöstöön enemmän kuin tähän mennessä. Lausunto on todella epäuskottava, sillä vain muutama päivä aiemmin yrityksen irtisanoutunut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni selitti, miten pääpaino työssä on ollut kasvussa ja kannattavuudessa. Ongelmat tulevat takuuvarmasti jatkumaan, sillä Esperi Caren kaltaisen yrityksen tulisi tehdä täyskäännös liiketoiminnassaan, jotta asiakkaisiin ja henkilöstöön voitaisiin panostaa riittävästi.

Epäuskottavuutta vahvistaa se, että Finnwatchin mukaan enemmistö Esperi Caren omistuksesta näyttää olevan veroparatiisissa sijaitsevassa rahastossa. Nyt paljastuneet ongelmat ja laiminlyönnit ovatkin vain jäävuoren huippu siitä, mitä monikansalliset yritykset ja röyhkeä rahan haaliminen tekevät ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoivakoteihin tulee välittömästi saada parempi valvonta ja myös kovemmat sanktiot, jos yritys laiminlyö tehtäviään ja luistaa vastuistaan.

Eduskuntavaalien lähestyessä median on syytä selvittää nykyisten kansanedustajien ja eduskuntavaaliehdokkaiden verkostot sote-alan yrityksiin. Esimakua kummastuttavista kytköksistä saatiin jo pari vuotta sitten, kun europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin aviomies löydettiin istumasta vastaanottokeskustoimintaa pyörittävän Luona Oy:n hallituksesta. Nyt ikäihmisten hoidon lisäksi vakavia ongelmia on ollut myös päiväkodeissa Helsingissä. Luvattomia päiväkoteja pyörittänyt kokoomuspoliitikko Heidi Ruhala on Iltalehden mukaan Helsingin päiväkodeista vastaavan kokoomuspoliitikon kaveri.

Sote-yritysten kulissit pitää saada läpinäkyviksi, jotta tällainen peli loppuu. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että yksikään ketkuilija ei enää pääse mukaan politiikkaan. Meillä jokaisella on vain yksi elämä, eikä terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen tavoite saa olla voiton maksimointi ja omien etujen tavoittelu.

Micael Westerholm (ps.)
Eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari