Arkisto Arkiv 2019

Åldringarnas vårdpengar strömmar till skatteparadisen

Under januari hard det framkommit allvarliga problem förknippade med åldringsvården. För att rädda situationen ledde familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ett två timmar långt arbetsmöte med grupper från vårdbranschen. Slutresultatet var en 25 punkters lista över saker, som företagen skenheligt lovade förbinda sig till.

Enligt Esperi Cares ställföreträdande verkställande direktör Heini Pirttijärvi, som deltog i mötet, har man lärt sig av problemen, och företaget kommer i fortsättningen att satsa på kvalitet och personal mera än hittills. Utlåtandet är verkligen icke-trovärdigt, eftersom företagets verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni, som sagt upp sig, endast ett par dagar tidigare förklarade, hur tyngdpunkten på arbetet varit på tillväxten och lönsamheten. Problemen kommer garanterat att fortsätta, eftersom ett företag som Esperi Care borde göra en helomvändning gällande sin businessverksamhet, för att man skall kunna satsa tillräckligt mycket på klienterna och personalen.

Icke-trovärdigheten intensifieras av att enligt Finnwatch ser största delen av Esperi Cares ägande ut att finnas i en fond i ett skatteparadis. De nu avslöjade problemen och försummelserna är endast toppen av isberget gällande vad multinationella företag och fräckt rafsande av pengar gör åt människornas hälsa och välmående. Man måste omedelbart få bättre övervakning och även hårdare sanktioner på vårdhemmen, ifall ett företag försummar sina uppgifter och smiter ifrån sitt ansvar.

Nu när riksdagsvalet närmar sig är det skäl för media att utreda nuvarande riksdagsledamöter och riksdagsvalskandidaternas nätverk till företag inom sote-branschen. En försmak av förvånande kopplingar fick vi redan för ett par år sedan, då EU-parlamentariker Miapetra Kumpula-Natris make hittades sittande i Luona Oy:s styrelse, som bedriver mottagningscentralsverksamhet. Nu har det förutom inom åldringsvården dessutom framkommit allvarliga problem vid daghem i Helsingfors. Samlingspartiets politiker Heidi Ruhala som har bedrivit verksamhet med olovliga daghem är enligt Iltalehti kompis med en samlingspartipolitiker som är ansvarig för Helsingfors daghem.

Sote-företagens kulisser måste fås genomskinliga, så att sådant här spel tar slut. Endast genom att rösta kan du påverka på att inte en enda skurk längre kommer med i politiken. Vi har alla bara ett liv, och målsättningen med hälso- och välmåendeservicen får inte vara vinstmaximering och uppnående av egna förmåner.

Micael Westerholm (sannf.)
Riksdagsvalskandidat
Korsholm

 

Ikäihmisten hoitorahat virtaavat veroparatiiseihin

Tammikuun aikana on tullut ilmi vakavia ikäihmisten hoitoon liittyviä ongelmia. Tilanteen pelastamiseksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko johti kaksituntisen työkokouksen hoitoalan tahojen kanssa. Lopputuloksena oli naurettava 25 kohdan lista asioita, joihin yritykset lupasivat tekopyhästi sitoutua.

Kokouksessa istuneen Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärven mukaan ongelmista on otettu opiksi, ja yritys tulee jatkossa panostamaan laatuun ja henkilöstöön enemmän kuin tähän mennessä. Lausunto on todella epäuskottava, sillä vain muutama päivä aiemmin yrityksen irtisanoutunut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni selitti, miten pääpaino työssä on ollut kasvussa ja kannattavuudessa. Ongelmat tulevat takuuvarmasti jatkumaan, sillä Esperi Caren kaltaisen yrityksen tulisi tehdä täyskäännös liiketoiminnassaan, jotta asiakkaisiin ja henkilöstöön voitaisiin panostaa riittävästi.

Epäuskottavuutta vahvistaa se, että Finnwatchin mukaan enemmistö Esperi Caren omistuksesta näyttää olevan veroparatiisissa sijaitsevassa rahastossa. Nyt paljastuneet ongelmat ja laiminlyönnit ovatkin vain jäävuoren huippu siitä, mitä monikansalliset yritykset ja röyhkeä rahan haaliminen tekevät ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoivakoteihin tulee välittömästi saada parempi valvonta ja myös kovemmat sanktiot, jos yritys laiminlyö tehtäviään ja luistaa vastuistaan.

Eduskuntavaalien lähestyessä median on syytä selvittää nykyisten kansanedustajien ja eduskuntavaaliehdokkaiden verkostot sote-alan yrityksiin. Esimakua kummastuttavista kytköksistä saatiin jo pari vuotta sitten, kun europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin aviomies löydettiin istumasta vastaanottokeskustoimintaa pyörittävän Luona Oy:n hallituksesta. Nyt ikäihmisten hoidon lisäksi vakavia ongelmia on ollut myös päiväkodeissa Helsingissä. Luvattomia päiväkoteja pyörittänyt kokoomuspoliitikko Heidi Ruhala on Iltalehden mukaan Helsingin päiväkodeista vastaavan kokoomuspoliitikon kaveri.

Sote-yritysten kulissit pitää saada läpinäkyviksi, jotta tällainen peli loppuu. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että yksikään ketkuilija ei enää pääse mukaan politiikkaan. Meillä jokaisella on vain yksi elämä, eikä terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen tavoite saa olla voiton maksimointi ja omien etujen tavoittelu.

Micael Westerholm (ps.)
Eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari

Suomen poliisille lisää resursseja

Viime syksynä sisäministeri Kai Mykkänen tyrmäsi ehdotuksen, jonka mukaan poliisien määrä tulisi korottaa 7 200:sta 8 000:een. Laskelmien mukaan 800 lisäpoliisin palkkaus olisi maksanut 50 miljoonaa euroa vuodessa. Mykkänen ei pitänyt poliisien kymmenen prosentin korotusta mahdollisena nykyisessä taloustilanteessa.

Tälle vuodelle hallituksella kuitenkin riitti jaettavaa 127 miljoonan euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon sekä reilu 32 miljoonaa vastaanottokeskuksen asiakkaille maksettaviin tukiin. Samaan aikaan suomalaisia pelastusviranomaisia, nuoria, veteraaneja ja nälkäisiä kyykytetään urakalla.

Tammikuussa 2019 julkistettiin Iltalehden ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL) poliiseille teettämän kyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi yli 2 600 poliisia, ja julkitulleet ongelmat ovat hirvittävää luettavaa.

Poliisien loppuun palaminen on yleistä, ja tehtäviä joudutaan työvoimapulan vuoksi jättää tekemättä ja rikoksia selvittämättä. Kyselyyn vastanneet poliisit kysyivät, mitä pitää tapahtua ennen kuin ongelmiin herätään?

Minä kysyn, miten monen suomalaisen täytyy vielä kuolla tai joutua raiskauksen tai muun seksuaalirikoksen uhriksi ennen kuin ongelmiin tartutaan? 97 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen poliisimäärä ei ole riittävä. Kentältä kuuluva ääni todella hälyttävä. Jo marraskuussa SPJL vaati maahan lisää poliiseja, koska Suomessa jää vuosittain jo noin joka kymmenes hälytystehtävistä hoitamatta.

Maahanmuutto ja sen aiheuttavat ongelmat on saatava Suomessa hallintaan, jotta voimme välttyä Ruotsin kaltaiselta kaaokselta, jossa väkivaltaiset jengit tappelevat keskenään ja autoja poltetaan lähiöissä. Yksi tärkeä keino tilanteen hallintaan saamiseen on poliisien määrän välitön lisääminen. Poliisin lisäksi myös muiden pelastusviranomaisten resursseja on lisättävä, jotta ihmisten turvallisuus voidaan Suomessa taata.

Micael Westerholm (ps.)
eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari

Mer resurser till Finlands poliser

Senaste höst dömde inrikesminister Kai Mykkänen ut förslaget, enligt vilket antalet poliser borde ökas från 7 200 till 8 000. Enligt beräkningar skulle anställningen av 800 poliser till ha kostat 50 miljoner euro per år. Mykkänen ansåg inte att en tio procents ökning av poliserna är möjlig i nuvarande ekonomiska situation.

För detta år räckte ändå regeringens pengar till för att dela ut 127 miljoner euro för mottagning av flyktingar och asylsökande samt drygt 32 miljoner för utbetalande av stöd åt mottagningscentralernas klienter. Samtidigt tvingas finländska räddningsmyndigheter, unga, veteraner och hungriga ner på knä.

I januari 2019 publicerades resultatet av en förfrågning riktad till poliserna utförd av Iltalehti och Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL). Över 2 600 poliser svarade på förfrågningen, och det är skrämmande att läsa om de problem som kom fram. Utbrändhet är vanligt bland poliserna, och på grund av brist på arbetskraft är man tvungen att lämna uppdrag ogjorda och brott outredda. Poliserna som svarade på förfrågningen frågade vad som måste hända innan någon vaknar till problemen? Jag frågar, hur många finländare måste ännu dö eller bli offer för våldtäkt eller annat sexualbrott innan någon tar tag i problemen?

Hela 97 procent av de som svarade på förfrågningen var av den åsikten, att nuvarande polismängd inte är tillräcklig. Rösterna som hörs från fältet är verkligen alarmerande. Redan i november krävde SPJL mera poliser i landet, eftersom cirka var tionde larmuppdrag lämnar ogjort i Finland.

Invandringen och problemen som den orsakar måste fås under kontroll i Finland, så att vi kan undgå sådant kaos som förekommer i Sverige, där våldsamma gäng slåss med varandra och bilar bränns upp i förorterna. Ett viktigt medel för att få situationen under kontroll är omedelbart ökande av antalet poliser. Förutom poliserna måste även övriga räddningsmyndigheters resurser ökas, så att människornas trygghet i Finland kan säkerställas.

MICAEL WESTERHOLM
RIKSDAGSKANDIDAT (SANNF)
KORSHOLM

Centerpartiet och samlingspartiet rövar finländarnas pengar

Videon som Sebastian Tynkkynen publicerade på nyårsafton om kostnaderna för skadlig invandring för på ett chockerande sätt fram hur finländarnas pengar ges till andra länders medborgare. Videon är tillgänglig för alla på Facebook, och den hittas även t.ex. via Suomen Uutiset-internetsidan.

Videon visar tydligt de skrämmande följder som Sipiläs regering har fått till stånd. För år 2019 delar regeringen ut ett 127 miljoners jättepaket för mottagning av flyktingar och asylsökande och drygt 32 miljoner för stöd åt flyktingcentralernas klienter. Samtidigt tvingas finländska unga, veteraner, räddningsmyndigheter och hungriga på knä hela tiden. Regeringen delar t.ex. ut ett 9,5 miljoner euros paket till veteranernas frontstöd och ett en miljoners paket till mathjälp. Detta är rent av skamlöst och verkligen en ringaktning av finländarna!

Vi måste absolut få ett slut på detta givande av våra pengar åt andra länders medborgare. Det måste fås stränga förändringar gällande lagarna, eftersom nuförtiden kan vem som helst komma och bli försörjd på finländarnas bekostnad. Man måste också utreda hur mycket pengar utlänningarna skickar till sina hemland av de stöd som de får.

April månads riksdagsval närmar sig, och nu är det ett kritiskt tillfälle att påverka beträffande ovanstående ärenden. Finland och finländarna står inte längre ut med centerpartiets och samlingspartiets aktioner. Kom ihåg att rösta, för du betalar kostnaderna för den skadliga invandringen med dina pengar och staten fortsätter med sitt fruktansvärda skuldtagande.

Micael Westerholm (sannf.)
Korsholm
Riksdagsvalskandidat

Keskusta ja kokoomus ryöstävät suomalaisten rahat

Sebastian Tynkkysen uudenvuodenaattona julkaisema video haittamaahanmuuton kustannuksista tuo järkyttävällä tavalla julki sen, miten suomalaisten rahoja syydetään muiden maiden kansalaisille. Video on kaikkien vapaasti katsottavissa Facebookissa, ja se löytyy myös esimerkiksi Suomen Uutiset -verkkosivuston kautta.

Video osoittaa selvästi Sipilän hallituksen aikaansaamat karmeat jäljet. Vuodelle 2019 hallitus jakaa 127 miljoonan euron jättipaketin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja reilu 32 miljoonaa vastaanottokeskuksen asiakkaille maksettaviin tukiin. Samaan aikaan suomalaisia nuoria, veteraaneja, pelastusviranomaisia ja nälkäisiä kyykytetään urakalla. Hallitus jakaa esimerkiksi 9,5 miljoonan euron paketin veteraanien rintamalisiin ja yhden miljoonan paketin ruoka-apuun. Tämä on suorastaan hävytöntä ja suomalaisten ihmisten todellista halveksuntaa!

Rahojemme syytäminen muiden maiden kansalaisille on todella saatava loppumaan. Lakeihin on tultava tiukat muutokset, sillä nykyisin kuka hyvänsä voi marssia suomalaisten elätettäväksi suomalaisten kustannuksella. On myös selvitettävä, miten paljon ulkomaalaiset lähettävät rahaa saamistaan tuista lähtömaihinsa.

Huhtikuun eduskuntavaalit lähestyvät, ja nyt on kriittinen paikka vaikuttaa asioihin. Suomi ja suomalaiset eivät enää kestä keskustan ja kokoomuksen toimia. Älä jätä äänestämättä, sillä sinä maksat nämä haittamaahanmuuton kustannukset rahoillasi ja valtio jatkaa hirvittävää velanottoa.

Micael Westerholm (ps.)
Mustasaari
Eduskuntavaaliehdokas

Nyt meni överiksi RKP!

Mustasaaren kunnanvaltuuston joulukuinen kuntaliitokseen liittyvä iltakoulu oli todellinen pohjanoteeraus. RKP kulutti röyhkeästi aikaa marmattaen omasta ja ruotsin kielen asemasta uudessa kunnassa. Muutaman tunnin paatoksen jälkeen perussuomalaisille ja Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestön edustajille riitti, ja marssimme ulos tilaisuudesta.

Valtuutettujen kokoukset tulee käyttää kunnan ja kuntalaisten asioiden käsittelyyn, ei yhden puolueen itkuvirsiin.

Aamukahvit purskahtivat puolestaan näppäimistölle, kun luin uutisen RKP-nuorten ideasta lisätä kiintiöpakolaisten määrää Suomen globaalin vastuun vuoksi. Määrä nousisi nykyisestä 750:stä viiteentuhanteen. RKP:n esittämä suunta on hirvittävä. Meidän on tehtävä vastuullista politiikkaa ja nostettava Suomea suosta, eikä ajaa maatamme samanlaiseen kaoottiseen tilaan kuin esimerkiksi Ruotsia, jossa kärsitään jo pahoin epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta.

Suomi on muuttumassa koko maailman sosiaalitoimistoksi. Miksi maamme tarjoaa avokätisesti ilmaisen terveydenhuollon kielteisenkin turvapaikkapäätöksen saaneille, jotka pitäisi saada täältä ulos? Miksi rahtaisimme Suomeen lentokoneilla lisää pakolaisia, kun entisiäkään ei ole millään keinoin onnistuttu kotouttamaan suomalaiseen kulttuuriin, arvoihin ja tapoihin?

Sisäministeriön aiempien laskelmien mukaan yksi turvapaikanhakija maksaa noin 16 500 euroa vuodessa. Koko maahanmuuttopaketti terveydenhuoltoineen, tulkkeineen ja muine palveluineen maksaa Suomelle jo miljardeja euroja. Jos RKP:n kiintiöpakolaisten määrän noston laskee samoilla vuosikustannuksilla, lisähintalappu olisi yli 70 miljoonaa euroa. Kuka tämän maksaa?

Tilanne on sietämätön myös siksi, että maassa on tällä hetkellä lisäksi satoja henkilöitä, joilla epäillään olevan kytköksiä terrorismiin. Henkilöiden määrä on kasvanut viime vuosina, ja Suojelupoliisi pitää todennäköisenä, että terrorismia tukevat verkostot värväävät lisää kannattajia.

Eduskuntavaaleihin on aikaa enää muutama kuukausi. Seuratkaa uutisia siitä, millaisia levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia muualla Euroopassa parhaillaan tapahtuu. Maamme on tilanteessa, jota leimaa taloudellinen kurjuus, perheiden nälkä, heikko työllisyys ja ihmisten eriarvoistuminen.

Vastuuton maahanmuuttopolitiikka vie tilannetta vain huonompaan suuntaan. Montako viattoman ihmisen puukotusta, raiskausta tai yliajoa Suomessa tarvitaan, että eduskunta ja hallitus ryhtyvät korjaamaan aiheuttamiaan vahinkoja ja tekemään töitä maan turvallisuuden puolesta?

Micael Westerholm (ps.)
eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari

Nu blev det för mycket SFP

Kvällsskolan i december, som hör ihop med Korsholms kommunfullmäktiges kommunförbund, var en verklig bottennotering.
SFP använde tiden till att klaga över partiets och svenska språkets ställning i den nya kommunen.

Efter ett par timmars klagande fick Sannfinländarna och Korsholms finskspråkiga kommunalorganisations representanter nog, och vi marscherade ut. Fullmäktigemötena ska användas för behandlande av kommunens och kommuninvånarnas ärenden, inte för ett partis gråtkväden.

Morgonkaffet sprutade ut över tangentbordet, när jag läste nyheten om SFP-ungas ide om att öka antalet kvotflyktingar på grund av Finlands globala ansvar. Mängden skulle stiga från nuvarande 750 till femtusen.

SFP:s framstöt är fruktansvärd. Vi måste idka en ansvarsfull politik och lyfta upp Finland ur träsket, inte driva vårt land till samma kaotiska situation som till exempel Sverige, där man redan lider av en mycket misslyckad invandringspolitik.

Vi måste idka en ansvarsfull politik, inte driva vårt land till samma kaotiska situation som till exempel Sverige.

Varför erbjuder vårt land gratis hälsovård även åt dem som fått nekande asylbeslut, som man borde få ut ur landet? Varför skulle vi frakta mera flyktingar med flygplan till Finland, då det är svårt att att integrera de tidigare i den finska kulturen?

Enligt inrikesministeriets tidigare beräkningar kostar en asylsökare cirka 16 500 euro per år. Hela invandringspaketet inklusive hälsovård, tolkar och andra tjänster kostar redan miljarder euron för Finland. Ifall man räknar SFP:s ökande mängd kvotflyktingar med samma årskostnader, skulle tilläggsprislappen vara på över 70 miljoner euro. Vem betalar detta?

Situationen är ohållbar även därför att det för tillfället finns flera hundra människor i vårt land, som misstänks ha kopplingar till terrorism. Antalet har ökat under senaste åren, och skyddspolisen anser det vara sannolikt, att nätverken som stöder terrorism värvar fler anhängare.

Det är bara några månader kvar till riksdagsvalet. Följ med i nyheterna hurdana oroligheter och våldsamheter som pågår som bäst på andra ställen i Europa. Vårt land befinner sig i en situation, som präglas av ekonomiskt elände, hungrande familjer, svag sysselsättning och ojämlikhet bland människorna.

Ansvarslös invandringspolitik gör situationen än värre. Hur många fler våldsdåd behövs i Finland, för att riksdagen och regeringen ska börja korrigera de skador de orsakat och börja arbeta för landets säkerhet?

MICAEL WESTERHOLM
(SANNF.)
KORSHOLM