Arkisto Arkiv elokuu 2018

Vi måste få bukt med den skadliga invandringen

I slutet av juli avlägsnades de grönas lagstiftningssekreterare Aino Pennanen från Finnairs plan av polisen, då hon utan att veta grunden hindrade planets avgång när hon motsatte sig avvisningen av en invandrare som blivit nekad asyl. De grönas ordförande Touko Aalto försvarade Pennanens opinionsyttring och kallade åtagandet för modig medborgaraktivism. Även de gröna borde komma ihåg, att det finska samhället och dess aktiviteter styrs av lagen. Alla som bor i Finland måste efterfölja Finlands lagar. Många finländare är rädda för sin egen och anhörigas säkerhet, när man inte får de som nekats asyl ut ur landet, men de kan inte heller själv börja föra asylsökande över gränsen. Lagen är lagen, och den ska alla efterfölja.

Den skadliga invandringen orsakar ständigt mera kostnader för det finska samhället. För tillfället är systemet så vanvettigt, att asylsökande t.o.m. hålls flera år nyttolösa på mottagningscentralerna. Skattepengarna går åt till de sysslolösas boende och matkostnader, och situationen belastar även allvarligt de asylsökandes mentala hälsa. Samhällets tillgångar ska inte styras till de invandrares börsar, som tränger sig in i landet, utan till att man får mera resurser för behandlingen av ansökningar, varvid besluten om asylsökningarna fås snabbare gjorda. De som fått nekande beslut ska även omedelbart fås ut från Finland.

I våra skolor och inom hälsovården stramas användningen av pengar åt hela tiden. Den finska staten ska trygga ett bra och tryggt hemland åt finländarna, och inte orsaka att människorna hamnar i nöd på grund av att det ständigt väller in nya invandrare i landet. Vårt land blir hela tiden mera skuldsatt, och man får inte ekonomin och människornas välmående i skick med att den skadliga invandringen orsakar skattebetalarna en räkning på hundra miljoner euro endast av kostnaderna för mottagningscentralerna. Hur många par skyddshandskar åt vårdarna och blöjor åt åldringarna skulle man få för samma pengar? Hur många mögelskolor skulle bli renoverade om pengarna skulle användas på rätt sätt?

Misslyckandet med invandringen och integreringen orsakar Finland allvarliga problem, och nuvarande situation kan inte längre fortgå. När Fpa eller mottagningscentralen betalar, så är det du som betalar.

Micael Westerholm
Korsholm
Riksdagsvalskandidat
Sannfinländarna

Haittamaahanmuutto on saatava kuriin

Heinäkuun lopussa Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin Finnairin koneesta poliisin toimesta, kun hän esti koneen lähdön matkaan vastustaessaan kielteisen turvapaikan saaneen palautusta tietämättä asian perusteita. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolusti Pennasen mielenilmaisua ja nimesi toimet rohkeaksi kansalaisaktivismiksi.

Vihreidenkin on hyvä muistaa, että suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa säätelevät lait. Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja. Moni suomalainen pelkää oman ja läheistensä turvallisuuden puolesta, kun kielteisen päätöksen saaneita ei saada ulos maasta, mutta hekään eivät voi omin käsin lähteä poistamaan turvapaikanhakijoita rajan yli. Laki on laki, ja sitä on kaikkien noudatettava.

Haittamaahanmuutosta tulee jatkuvasti lisää kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä järjestelmä on niin järjetön, että turvapaikanhakijoita istutetaan jopa vuosia tyhjän panttina vastaanottokeskuksissa. Verorahaa kuluu toimettomien ihmisten asuttamiseen ja syöttämiseen, ja tilanne kuormittaa vakavasti myös turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä. Yhteiskunnan varoja ei tule ohjata maahantunkeutujien lompakoihin vaan siten, että hakemusten käsittelyyn saadaan lisää resursseja, jolloin turvapaikanhakupäätökset saadaan nopeammin tehdyksi. Kielteisen päätöksen saaneet ihmiset tulee myös välittömästi saada ulos Suomesta.

Kouluissamme ja terveydenhuollossa kiristetään jatkuvasti rahankäyttöä. Suomen valtion tulee turvata suomalaisille hyvä ja turvallinen kotimaa eikä ajaa ihmisiä ahdinkoon sillä, että maahan vyöryy jatkuvasti uusia tulijoita. Maamme tekee koko ajan lisää velkaa, eikä taloutta ja ihmisten hyvinvointia saada kuntoon sillä, että haittamaahanmuutosta koituu veronmaksajille satojen miljoonien eurojen lasku pelkkinä vastaanottokeskuskuluina. Montako suojahanskaa hoitajille ja vaippaa vanhuksille saataisiin samalla rahalla? Montako homekoulua saataisiin korjattua, jos rahat käytettäisiin oikein?

Maahanmuuton ja kotoutumisen epäonnistuminen aiheuttaa Suomessa vakavia ongelmia, eikä nykymeno voi enää jatkua. Kun Kela tai vastaanottokeskus maksaa, se olet sinä, joka maksat.

 

Micael Westerholm

Mustasaari

Eduskuntavaaliehdokas Perussuomalaiset

VALTUUSTOALOITE 21.9.2017

Tuovilan-sillan kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen.

Mustasaaren Tuovilan kivisillan molemmilla puolella on kautta aikojen ollut kova liikenne. Vaikka Tuovilantiellä on laskettu nopeus rajoitus 50 km/h niin harva niin hiljaa siinä ajaa. Liikenne on todella vilkas ja ihmisiä liikkuu risteyksessä paljon, varsinkin lapsia, koska molemmin puolin siltaa on koulut. Helsingbyn ja Tuovilan välinen kevyenliikenteen väylät tulisivat olla nykyistä turvallisempia. Me allekirjoittaneet vaadimme että Mustasaaren kunta aloittaa ELY-keskuksen kanssa neuvottelut pikaisesti kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Tuovilan sillan molemmin puolin.
Liitteenä myös ”kuntalaisaloite” samasta aiheesta johon on allekirjoittanut 222 Mustasaaren kuntalaista.

Fullmäktigemotion:
Förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken vid Toby stenbro.
På båda sidor om Toby stenbro i Korsholm har det genom tiderna varit mycket trafik. Trots att hastighetsgränsen på Tobyvägen har sänkts till 50 km/h så är det få som kör så sakta där. Trafiken är verkligen livlig och mycket människor rör sig i korsningen, framför allt barn, eftersom det finns skolor på båda sidorna om bron. De lätta trafiklederna mellan Helsingby och Toby borde vara säkrare än för närvarande.
Vi undertecknade kräver att Korsholms kommun med det snaraste påbörjar diskussioner med NTM-centralen angående förbättrande av säkerheten för den lätta trafiken på båda sidor om Toby stenbro.
Som bilaga även en ”kommuninvånarmotion” som berör samma ärende, motionen har 222 Korsholmsbor skrivit under.

Mustasaari/ Korsholm 21.09.2017

Micael Westerholm PS / SF

VALTUUSTOALOITE 15.3.2018

Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille.

Rakennusten yllättäviä saneerauskuluja ja sisäilmaongelmia on tullut Mustasaaren kunnalle ja monille muille julkisyhteisöille runsain mitoin viime vuosina.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa vaurioihin pystyttäisiin puuttumaan, sitä edullisemmin vaurio saadaan korjattua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistyä.

Tämän vuoksi kunnan kiinteistöille on syytä laatia järjestelmällinen kuntotutkimusohjelma.
Kiinteistönhoitajan koulutus ei riitä, vaan tehtävä tulee antaa henkilölle tai yritykselle,
jolla on laaja osaaminen rakennusfysiikasta, ilmanvaihdosta ja niiden säätämisestä, kosteusasioista sekä ammattitaitoinen näkemys
riskirakenteista ja –paikoista kiinteistöissä.
Laadittujen ohjelmien perusteella tulee suorittaa systemaattisesti katsastustoimintaa ja katsastustulokset tulee raportoida tekniselle johtohenkilöstölle.

Päätöksentekijöille laaditaan realistinen vuosiraportti korjausvelasta
katsastusten perusteella.
Hyödyt ovat moninaisia: kevyemmät korjauskulut, pidempi käyttöikä kiinteistöille ja lisäksi vähennykset sairauspoissaoloissa ja terveydenhoitokustannuksissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mustasaaren kunta

1.Tekee kunnan kiinteistöille katsastusohjelman, jossa määritellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä
ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seuraamisohjeet.
(Esimerkiksi millä aikavälillä kuvataan viemärit, mitataan kosteudet eri. paikoista,
säädetään/tarkistetaan ilmastoinnit,
tarkistetaan salaojien toimivuus, kuvataan lämpövuodot, tutkitaan betonin rapautuminen,
tarkastetaan talotekniikan toimivuus jne.)
Erityistä huomiota kiinnitetään ilmanvaihtojen mittauksiin
ja säätämiseen, sekä kosteusasioihin,
jotka ovat laukaisevia tekijöitä sisäilmaongelmissa.

2. Raportoi havainnot tekniselle johtohenkilöstölle, jotta havaittuihin vaurioihin
ja riskeihin pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevästi.

3. Tuottaa vuosiraportin päättäjille, joka pitää heidät tietoisena erääntyvästä ja kertyvästä
korjausvelasta sekä tulevista investointitarpeista.

Mustasaari 15.3.2018

Micael Westerholm, PS