Äänesi Mikin kautta!
Din röst via Mikki!

Mustasaaren ahkera työmyyrä, yrittäjä ja kuntavaikuttaja Micael Westerholm ehdolla eduskuntaan...

Suomalaisten rahat käytettävä suomalaisten hyväksi! - Finländarnas pengar ska användas för finländarna!

Talous ja työllisyys - Ekonomi och sysselsättning

- ei palveluja laittomasti maassa oleville
- suomen kielen osaaminen pakolliseksi, ei määrättömästi
ilmaisia tulkkipalveluja maahanmuuttajille
- työllistäminen helpommaksi sivukuluja alentamalla
- lisää resursseja ammatilliseen koulutukseen

- ingen service för de som vistas olagligt i landet
- obligatoriskt att kunna finska språket, inga gratis tolktjänster åt
invandrarna i oändlighet
- sysselsättningen bör göras lättare genom sänkning av
bikostnader
- mera resurser för yrkesmässig utbildning

Terveys ja hyvinvointi - Hälsa och välmående


- koulujen ja muiden julkisten rakennusten home- ja sisäilma-
ongelmat kuntoon
- omaishoitajien aseman parantaminen
- lapsiperheiden köyhyyttä ennaltaehkäistävä
- inhimilliset ja tasokkaat ikäihmisten hoito- ja hoivapalvelut

- skolornas och andra offentliga byggnaders mögel- och inom-
husluftproblem bör fås i skick
- förbättrande av närståendevårdares ställning
- barnfamiljernas fattigdom måste förebyggas
- mänskliga och högklassiga vård- och omsorgstjänster

Turvallisuus ja varautuminen - Trygghet och beredskap

- kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet heti ulos maasta
- Suomen kansalaisuus pois ulkomaalaisilta rikollisilta
- rajavalvonta tiukemmaksi
- poliisille, palokunnalle ja muille pelastusviranomaisille lisä-
resursseja
- seksuaalirikosten ja muiden henkirikosten tuomiot kovemmiksi

- de som fått nekande asylbeslut ska genast ut ur landet
- finländskt medborgarskap ska tas bort av utländska brottslingar
- gränsbevakningen måste bli strängare
- mera resurser för polisen, brandkåren och övriga räddnings-
myndigheter
- strängare domar för sexualbrottslingar och andra som
gjort sig skyldiga till brott mot liv

Uusimmat kirjoitukset Senaste skrivelser

Åldringarnas vårdpengar strömmar till skatteparadisen

Under januari hard det framkommit allvarliga problem förknippade med åldringsvården. För att rädda situationen ledde familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ett två timmar långt arbetsmöte med grupper från vårdbranschen. Slutresultatet var en 25 punkters lista över saker, som företagen skenheligt lovade förbinda sig till.

Enligt Esperi Cares ställföreträdande verkställande direktör Heini Pirttijärvi, som deltog i mötet, har man lärt sig av problemen, och företaget kommer i fortsättningen att satsa på kvalitet och personal mera än hittills. Utlåtandet är verkligen icke-trovärdigt, eftersom företagets verkställande direktör Marja Aarnio-Isohanni, som sagt upp sig, endast ett par dagar tidigare förklarade, hur tyngdpunkten på arbetet varit på tillväxten och lönsamheten. Problemen kommer garanterat att fortsätta, eftersom ett företag som Esperi Care borde göra en helomvändning gällande sin businessverksamhet, för att man skall kunna satsa tillräckligt mycket på klienterna och personalen.

Icke-trovärdigheten intensifieras av att enligt Finnwatch ser största delen av Esperi Cares ägande ut att finnas i en fond i ett skatteparadis. De nu avslöjade problemen och försummelserna är endast toppen av isberget gällande vad multinationella företag och fräckt rafsande av pengar gör åt människornas hälsa och välmående. Man måste omedelbart få bättre övervakning och även hårdare sanktioner på vårdhemmen, ifall ett företag försummar sina uppgifter och smiter ifrån sitt ansvar.

Nu när riksdagsvalet närmar sig är det skäl för media att utreda nuvarande riksdagsledamöter och riksdagsvalskandidaternas nätverk till företag inom sote-branschen. En försmak av förvånande kopplingar fick vi redan för ett par år sedan, då EU-parlamentariker Miapetra Kumpula-Natris make hittades sittande i Luona Oy:s styrelse, som bedriver mottagningscentralsverksamhet. Nu har det förutom inom åldringsvården dessutom framkommit allvarliga problem vid daghem i Helsingfors. Samlingspartiets politiker Heidi Ruhala som har bedrivit verksamhet med olovliga daghem är enligt Iltalehti kompis med en samlingspartipolitiker som är ansvarig för Helsingfors daghem.

Sote-företagens kulisser måste fås genomskinliga, så att sådant här spel tar slut. Endast genom att rösta kan du påverka på att inte en enda skurk längre kommer med i politiken. Vi har alla bara ett liv, och målsättningen med hälso- och välmåendeservicen får inte vara vinstmaximering och uppnående av egna förmåner.

Micael Westerholm (sannf.)
Riksdagsvalskandidat
Korsholm

 

Ikäihmisten hoitorahat virtaavat veroparatiiseihin

Tammikuun aikana on tullut ilmi vakavia ikäihmisten hoitoon liittyviä ongelmia. Tilanteen pelastamiseksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko johti kaksituntisen työkokouksen hoitoalan tahojen kanssa. Lopputuloksena oli naurettava 25 kohdan lista asioita, joihin yritykset lupasivat tekopyhästi sitoutua.

Kokouksessa istuneen Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärven mukaan ongelmista on otettu opiksi, ja yritys tulee jatkossa panostamaan laatuun ja henkilöstöön enemmän kuin tähän mennessä. Lausunto on todella epäuskottava, sillä vain muutama päivä aiemmin yrityksen irtisanoutunut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni selitti, miten pääpaino työssä on ollut kasvussa ja kannattavuudessa. Ongelmat tulevat takuuvarmasti jatkumaan, sillä Esperi Caren kaltaisen yrityksen tulisi tehdä täyskäännös liiketoiminnassaan, jotta asiakkaisiin ja henkilöstöön voitaisiin panostaa riittävästi.

Epäuskottavuutta vahvistaa se, että Finnwatchin mukaan enemmistö Esperi Caren omistuksesta näyttää olevan veroparatiisissa sijaitsevassa rahastossa. Nyt paljastuneet ongelmat ja laiminlyönnit ovatkin vain jäävuoren huippu siitä, mitä monikansalliset yritykset ja röyhkeä rahan haaliminen tekevät ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoivakoteihin tulee välittömästi saada parempi valvonta ja myös kovemmat sanktiot, jos yritys laiminlyö tehtäviään ja luistaa vastuistaan.

Eduskuntavaalien lähestyessä median on syytä selvittää nykyisten kansanedustajien ja eduskuntavaaliehdokkaiden verkostot sote-alan yrityksiin. Esimakua kummastuttavista kytköksistä saatiin jo pari vuotta sitten, kun europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin aviomies löydettiin istumasta vastaanottokeskustoimintaa pyörittävän Luona Oy:n hallituksesta. Nyt ikäihmisten hoidon lisäksi vakavia ongelmia on ollut myös päiväkodeissa Helsingissä. Luvattomia päiväkoteja pyörittänyt kokoomuspoliitikko Heidi Ruhala on Iltalehden mukaan Helsingin päiväkodeista vastaavan kokoomuspoliitikon kaveri.

Sote-yritysten kulissit pitää saada läpinäkyviksi, jotta tällainen peli loppuu. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, että yksikään ketkuilija ei enää pääse mukaan politiikkaan. Meillä jokaisella on vain yksi elämä, eikä terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen tavoite saa olla voiton maksimointi ja omien etujen tavoittelu.

Micael Westerholm (ps.)
Eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari

Suomen poliisille lisää resursseja

Viime syksynä sisäministeri Kai Mykkänen tyrmäsi ehdotuksen, jonka mukaan poliisien määrä tulisi korottaa 7 200:sta 8 000:een. Laskelmien mukaan 800 lisäpoliisin palkkaus olisi maksanut 50 miljoonaa euroa vuodessa. Mykkänen ei pitänyt poliisien kymmenen prosentin korotusta mahdollisena nykyisessä taloustilanteessa.

Tälle vuodelle hallituksella kuitenkin riitti jaettavaa 127 miljoonan euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon sekä reilu 32 miljoonaa vastaanottokeskuksen asiakkaille maksettaviin tukiin. Samaan aikaan suomalaisia pelastusviranomaisia, nuoria, veteraaneja ja nälkäisiä kyykytetään urakalla.

Tammikuussa 2019 julkistettiin Iltalehden ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton (SPJL) poliiseille teettämän kyselyn tulokset. Kyselyyn vastasi yli 2 600 poliisia, ja julkitulleet ongelmat ovat hirvittävää luettavaa.

Poliisien loppuun palaminen on yleistä, ja tehtäviä joudutaan työvoimapulan vuoksi jättää tekemättä ja rikoksia selvittämättä. Kyselyyn vastanneet poliisit kysyivät, mitä pitää tapahtua ennen kuin ongelmiin herätään?

Minä kysyn, miten monen suomalaisen täytyy vielä kuolla tai joutua raiskauksen tai muun seksuaalirikoksen uhriksi ennen kuin ongelmiin tartutaan? 97 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen poliisimäärä ei ole riittävä. Kentältä kuuluva ääni todella hälyttävä. Jo marraskuussa SPJL vaati maahan lisää poliiseja, koska Suomessa jää vuosittain jo noin joka kymmenes hälytystehtävistä hoitamatta.

Maahanmuutto ja sen aiheuttavat ongelmat on saatava Suomessa hallintaan, jotta voimme välttyä Ruotsin kaltaiselta kaaokselta, jossa väkivaltaiset jengit tappelevat keskenään ja autoja poltetaan lähiöissä. Yksi tärkeä keino tilanteen hallintaan saamiseen on poliisien määrän välitön lisääminen. Poliisin lisäksi myös muiden pelastusviranomaisten resursseja on lisättävä, jotta ihmisten turvallisuus voidaan Suomessa taata.

Micael Westerholm (ps.)
eduskuntavaaliehdokas
Mustasaari